O nas

Informacje

ICYCHERRY Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-010), Rynek Główny 28, Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489387 NIP 6762471095 o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł, wpłaconym w całości, działa jako pośrednik kredytowy firm pożyczkowych: IPF Polska Sp. z o.o., Provema Sp. z o. o., LoanMe Sp. Z o. o. Pośrednik posiada umocowanie do dokonywania w imieniu kredytodawców czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o kredyt lub pożyczkę (przyjmowanie wniosków, przedstawienie ofert, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i weryfikacja tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz w niektórych przypadkach umocowanie do dokonywania czynności prawnych zawierania w imieniu kredytodawcy umów o kredyt lub pożyczkę.